Analys

Vad är en analys?
Analys kan i huvudsak klassificeras in i tre huvudgrupper som beskriver analysens art och syfte.

1. Deskriptiv analys
2. Statistisk (avancerad) analys
3. Prediktiv analys

Dessa tre områden kan också beskrivas så som en trappa för att ge en hierarkisk beskrivning av analysernas svårighetsgrad och komplexitet där första nivån är deskriptiv analys och den sista nivån är prediktiv analys.