Prediktiv analys är lönsamt. Med statistiska datamodeller kan du få din egen kristallkula till att se in i framtiden.

Datamängderna ökar och för att få konkurrensfördelar måste det lagras i en flexibel modell. Datavault är ett bra exempel.

Analys

Vad är en analys?
Analys kan i huvudsak klassificeras in i tre huvudgrupper som beskriver analysens art och syfte.

1. Deskriptiv analys
2. Statistisk (avancerad) analys
3. Prediktiv analys

Dessa tre områden kan också beskrivas så som en trappa för att ge en hierarkisk beskrivning av analysernas svårighetsgrad och komplexitet där första nivån är deskriptiv analys och den sista nivån är prediktiv analys.