MineBI - Analys

Nyheter

Juli 2021

NU är det klart att MineBI ska återvända till den uppskattade kunden PostNord. Power BI i Azure ska ta lösningen ett steg vidare till större insikt och djupare förståelse för att kunna bli ännu lite vassare i sin affär. 

November 2020

Att samhällsviktiga funktioner fungerar och kan följas upp bra, är viktigt i dessa Coronatider. Nu ska MineBI hjälpa Riksbanken bygga en ny analysplattform 

Juli 2020

Nu har MineBI AB bytt kontor. Vi finns nu i Enköping.

Maj 2020

Att samhällsviktiga funktioner fungerar och kan följas upp bra är viktigt i dessa Coronatider. Sedan 4 månader tillbaka hjälper MineBI PostNord att få nästa version av sitt datalager på plats i Azure. Vi behåller ett ben i hälso och sjukvården även nu , men där är det mer hålla igång än bygga nytt. De har ju lite annat att sysselsätta sig med nu.  

Oktober 2019

Att kunna göra skillnad på riktigt är en av grundstenarna, varför MineBI finns inom beslutsstödsområdet. Inom hälso och sjukvården är det speciellt viktigt, för hur ska man annars klara av att göra mer för mindre resurser med en allt äldre befolkning ?

Det pågår nu ett arbete där MineBI tillsammans med andra bolag funderar över hur vi kan bistå i det arbetet.  Inom kort hoppas vi kunna presentera intressanta nyheter om det .

 

September 2019

Erbjudande inom datascience 

Sedan en tid nu så håller vi på och bygger upp kompens och ett erbjudande kring Python och datascience. Nu ser marknaden ut att vara mogen för att på allvar ta till sig de möjligheter som predikta modeller och prescription kan ge. Inom en  nära framtid kommer MineBI att kunna erbjuda den tjänsten.