Prediktiv analys är lönsamt. Med statistiska datamodeller kan du få din egen kristallkula till att se in i framtiden.

Datamängderna ökar och för att få konkurrensfördelar måste det lagras i en flexibel modell. Datavault är ett bra exempel.

Nyheter

Jan 2018

Har sedan några månader utvecklat ett nytt datalager i sqlserver2016 med hjälp av Data Vault 2.0 metodiken åt ett företag i transportbranschen. Gränssnittet ska göras i SSRS 2016 och Power-BI.