Prediktiv analys är lönsamt. Med statistiska datamodeller kan du få din egen kristallkula till att se in i framtiden.

Datamängderna ökar och för att få konkurrensfördelar måste det lagras i en flexibel modell. Datavault är ett bra exempel.

Datalagerutveckling

Att välja metoder och tekniker som är bäst lämpade för att lösa det aktuella problemet, borde vara lika naturligt som att välja storlek på sin bil utifrån familjesituation. Är det 7 personer i familjen kanske inte en tvåsitsig sportbil är det optimala, likväl som ett transaktionssystem (OLTP) inte är optimalt för att aggregera miljontals rader. Kimball och Lindstedt insåg detta redan under förra seklet och kom fram med bättre metoder och tekniker för att lösa detta på. Båda dessa tekniker har sina för och nackdelar och tillsammans är de det bästa som kan erbjudas, åtminstone vad det gäller strukturerad information. Att tänka stort och bygga smått, med en agil utgångspunkt är Datavaults styrka. Lätt att läsa in, ändra och lätt att utöka. Kimballs styrka är att läsa ut informationen för presentation eller analys. Som sagt tillsammans är de mer än summan av dem var och en,  1+1 > 2 .  MineBI har kunskapen och erfarenheten att omsätta detta till praktisk nytta.